Polyetheen lassen (PE lassen)

Polyetheen lassen, afgekort ook wel PE lassen genoemd, kan op verschillende manieren worden gedaan. Voor het lassen van buismateriaal is de meest gebruikte manier het spiegellassen. Bij ondergrondse leidingen wordt vooral gebruik gemaakt van de elektromoflastechniek. Grote leidingen waar geen druk op staat, kan ook met een extruder worden gelast.

Bij PE plaatmateriaal wordt vaak de techniek van draadlassen toegepast, ook wel heet gaslassen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de bouw van een opslag- of doseertank. Het heet gaslassen is de oudste techniek van het kunststoflassen, maar wordt nog veelvuldig toegepast. Deze techniek heet gaslassen omdat de eerste brander uit 1952 werd verwarmd door middel van acethyleen of lichtgas. aan de voorzijde van de brander zat een metalen buisje waaruit stikstofgas van 300 graden Celsius kwam.

Stomplasbank

Met behulp van een stomplasbank, is het mogelijk om twee PE platen aan elkaar te lassen of om bijvoorbeeld een romp van een tank te maken uit PE plaatmateriaal.

HDPE

HDPE is een uniek kunststof van zeer duurzame kwaliteit. Deze kunststof kan breed worden ingezet. HDPE wordt nog altijd verder ontwikkeld waardoor het nog breder en beter inzetbaar wordt. Andere goede eigenschappen HDPE:

– Lange levensduur

– Lage kostprijs

– Geringe milieubelasting

De vijfde generatie heeft ook wel PE100-RC of PE-HD en staat voor hoge dichtheid polyetheen. Het materiaal wordt geproduceerd bij een lage druk met een katalysator, welke de etheen moleculen verbindt tot lange molecuulketens ontstaan. HDPE een semi kristalijne kunststof, dat wil zeggen dat de moleculen eilandjes vormen met een geordende structuur, die op hun beurt zijn verbonden met ongeordende moleculen.

Polyetheen eigenschappen

Polyetheen of PE heeft de volgende eigenschappen:

Thermische eigenschappen

Tot 50 graden celsius zijn de thermische eigenschapen van PE zeer goed. Boven deze temperatuurgrens neemt de maximaal toelaatbare druk snel af. Een constante te hoge temperatuur zal de levensduur, de chemische bestendigheid en drukbestendigheid van een PE leiding aanzienlijk verkorten.

Chemische resistentie

HDPE heeft een goede resistentie tegen zuren, basen, olie, diesel, oplosmiddelen en schoonmaakmiddelen. Alleen voor sterke zuren, zoals bijvoorbeeld 96% zwavelzuur, is HDPE niet echt geschikt.

Elektrische eigenschappen

PE heeft goede diëlektrische eigenschappen; er is een geringe energieabsorptie bij een verblijf in een elektrisch veld. Daarnaast bevat PE een hoge oppervlakte- en volumeweerstand en een goede kruipstroombestendigheid.

HDPE lassen

HDPE kan zeer goed worden gelast. Wel moet er een goede grondstof worden gebruikt en moet het materiaal op de juiste wijze verwerkt zijn. Er is ook PE-100 op de markt, wat niet geschikt is voor enigszins kritische toepassingen, zoals gasleidingen, persriolen en chemieleidingen. Deze PE buizen zijn niet geschikt doordat ze een afwijkende MFR of MFI waarde hebben, hoogstwaarschijnlijk door het gebruik van vervuild, gerecycled materiaal. Dit leidt tot een kristallatie van PE moleculen tijdens de afkoelfase, waardoor de lassen slecht van kwaliteit zullen zijn.

LDPE

Bij LDPE zitten de moleculen verder uit elkaar en dit zorgt ervoor dat de smelttemperatuur lager ligt dan die van HDPE. HDPE en LDPE kunnen dus niet aan elkaar worden gelast. Er dient gebruik te worden gemaakt van dezelfde typen polyetheen. Voor het lassen van LDPE kunnen wel dezelfde lasapparaten worden gebruikt als bij HDPE lassen.

PE lascursus

Mocht u ook een van de lastechnieken voor PE lassen willen leren, dan kunt u altijd bij ons terecht voor informatie of een cursus. Neem vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft over de verschillende kunststof lastechnieken of ons cursusaanbod. Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten over de machines waarmee pe gelast kan worden? Lees dan meer in ons blog over PE lasapparaten.